TRACES Certificaat voor paarden

Bij Horse & Transport staan wij altijd klaar bij alle vormen van paardenvervoer. U kunt ons contacten voor advies, exportdocumenten of het gehele traject inclusief het transport dat volledig volgens uw wensen wordt samengesteld. Wij krijgen regelmatig specifieke vragen over paardentransport, zelfs na grondig eigen onderzoek. Deze vragen komen voort uit gebrekkige, onvolledige of niet paard gespecificeerde informatievoorziening. In deze rubriek zullen wij onze kennis delen over verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen werken wij uit zodat de informatie, specifiek bedoeld voor het transport van paarden, voor iedereen beschikbaar komt.

Welke exportdocumenten zijn er benodigd voor paardentransport binnen Europa?

Voor transport binnen de Europese Unie waarbij landsgrenzen worden gepasseerd zal er in de basis altijd een TRACES certificaat moeten worden opgemaakt. TRACES staat voor TRAde Control and Expert System, en dit is een softwareapplicatie waarin landen binnen de Europese Unie informatie delen over, in dit geval, beweging van paarden over landsgrenzen. De TRACES applicatie wordt verder gebruikt voor o.a., andere diersoorten, planten, voedsel en producten van dierlijke oorsprong.

Sinds oktober 2021 is TRACES classic overgegaan naar TRACES New Technology. Dit betekend voor de gebruiker een heel nieuw systeem om dezelfde informatie te verwerken tot een certificaat. Dit certificaat is qua opmaak net iets anders dan die met TRACES classic werd gemaakt en tevens voorzien van een QR code.

In het geval van paarden worden in TRACES de certificaten aangemaakt met informatie over het paard, de route en transporteur. Deze exportcertificaten moeten worden goedgekeurd en gewaarmerkt door een bevoegd persoon.

NVWA

In Nederland worden TRACES certificaten goedgekeurd en gewaarmerkt door een dierenarts in dienst van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Deze arts komt fysiek langs om het betreffende paard te ‘keuren’. Deze keuring omvat onder andere het controleren van de identiteit van het paard met het paspoort en ook wordt er gekeken naar de gesteldheid van het paard, waarbij in overweging wordt genomen of het voorgenomen transport in goede gezondheid kan worden doorstaan. De NVWA dierenarts wordt per kwartier geboekt en de minimale afname is 2 kwartier (2022: Starttarief inclusief 2 kwartier kost €214,20). Elk volgende kwartier kost €48,80. Normaal volstaat deze minimale hoeveelheid voor het opmaken van meerdere TRACES certificaten indien deze vooraf zijn aangemaakt. Indien de arts ter plaatse het certificaat moet invoeren worden hier aanvullende kosten voor gerekend (2022: €48,80 per certificaat). Ook zullen er bij grote aantallen paarden, aanvullende kwartieren moeten worden geboekt (2022: €48,80 per kwartier).

Voor het aanvragen van een zogenaamde exportkeuring bij de NVWA moet vooraf informatie worden ingezonden. Zo moet er uiteraard worden aangeleverd waar het paard naar toe gaat en ook waar het paard nu staat. Het huidige staladres in Nederland moet tevens een geldig UBN nummer hebben voor paardachtigen. Indien dit nummer niet beschikbaar is wordt de aanvraag afgekeurd. Verder moet informatie worden aangeleverd over diegene die het transport uitvoert. Indien u dit zelf doet volstaat het woonadres. Indien het transport wordt uitbesteed aan een commercieel bedrijf dan zullen ook de zogenaamde type I (transport tot max 8 uur) of type II (transport langer dan 8 uur) vergunning van het betreffende bedrijf en het competentiecertificaat van de chauffeur moeten worden ingestuurd. Zonder een van deze certificaten wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Uiteraard wordt er in de aanvraag verder aangegeven wanneer en hoe lang de exportkeuring word geboekt.

De aanvraag dient uiterlijk om 8 uur ’s morgens te zijn ingediend op de werkdag voorafgaand aan de keuring. De planning wordt door de NVWA de middag voorafgaand aan de dag van keuren rondgestuurd.

Nadat de NVWA dierenarts de conditie van het paard en ook de identiteit akkoord heeft bevonden zal hij of zij het TRACES certificaat goedkeuren, printen, voorzien van een stempel en ondertekenen. Onderdeel van deze procedure is dat de houder van het paard een houdersverklaring invult waarmee hij of zij verklaart dat het paard niet in aanraking is geweest met zieke dieren in de periode van 30 dagen voorafgaand aan de export. Het is verstandig om deze verklaring ingevuld klaar te hebben liggen zodat de arts hierdoor geen vertraging oploopt. Indien de keuring onverhoopt uitloopt qua tijd, dan worden de aanvullende kwartieren berekend aan dubbel tarief.

Uitzonderingen

Er zijn op de TRACES plicht enkele uitzonderingen zoals bijvoorbeeld beweging van paarden binnen de BeNeLux. Wanneer de paarden binnen een periode van 90 dagen retour gaan naar de stal van herkomst dan geldt er vrijstelling van de TRACES plicht. Deze vrijstelling is in de afgelopen jaren ook voor Frankrijk van toepassing geweest, maar is niet langer van kracht. Dit betekend dat in alle gevallen er voor Frankrijk een TRACES moet worden afgegeven, ongeacht het doel van het transport.

Commercieel en niet commercieel

Ter bescherming van dieren is er binnen de Europese Unie de zogenaamde transportverordening van toepassing. Hierin staat precies beschreven welke eisen er zijn om dieren te mogen vervoeren. Deze transportverordening is van toepassing op het commercieel vervoer. Niet commercieel is uitgezonderd van het volgen van deze verordening. De grens tussen niet commercieel en commercieel transport is in het paardentransport flinterdun en soms lastig te bepalen. Zo wordt deze grens bepaald door de intentie om wel of geen geld te verdienen. Zo wordt het vervoer naar een wedstrijd gezien als hobbymatig wanneer u uw eigen paard vervoerd zonder de intentie om het paard te verkopen. Indien u dit wel als doel hebt dan wordt het transport als commercieel gezien. Ook als er prijzengeld te verdienen valt op een wedstrijd is dit volgens de wet commercieel vervoer. Indien u gebruik maakt van een transporteur waarbij u betaald voor zijn of haar diensten, dan wordt het transport zeker als commercieel gezien en brengt dit voor de vervoerder de nodige verplichtingen met zich mee. Het gebruik van een paardentaxi zoals bijvoorbeeld onze Paardentaxi Noord-Nederland, is ALTIJD commercieel vervoer en hiervoor zijn vergunningen noodzakelijk, zoals onderstaand beschreven. 

Commerciële transporteurs, dus een vervoerder die paarden vervoert tegen betaling, zal altijd in het bezit moeten zijn van een Eurovergunning, uitgegeven door de NIWO. Daarnaast moet de chauffeur ook altijd competent zijn om paarden te mogen vervoeren. Dit kan worden aangetoond met een competentiecertificaat. Verder zijn er verschillende certificeringen benodigd voor het voertuig en bedrijf, afhankelijk van de te rijden afstanden. Indien het transport korter dan 65 km is zijn er geen eisen voor wat betreft deze vergunningen. Voor transporten langer dan 65 km en korter dan 8 uren, moet het bedrijf in het bezit zijn van een zogenaamde type I vergunning. Als het transport langer duurt dan 8 uren dan moet het bedrijf over een type II vergunning beschikken en dient tevens ook het voertuig te zijn goedgekeurd voor lang transport. Deze type I en II vergunningen worden uitgegeven door de NVWA en het voertuig wordt gekeurd door de RDW.

Als u zeker wilt weten dat uw transporteur over de juiste vergunningen beschikt, vraag deze dan op. Zo kunt u uw paard met een gerust hart meegeven.

Niet commercieel vervoer heeft wat vergunningen betreft een stuk minder eisen. Uiteraard dient u nog steeds over een voertuig te beschikken dat geschikt is voor het vervoer van paarden, maar deze hoeft niet te zijn gekeurd. Ook hoeft u uiteraard niet over een type I of type II vergunning te beschikken en de chauffeur hoeft geen competentiecertificaat te hebben. Het is wel verstandig uzelf af te vragen of het transport wel echt niet-commercieel is. Als u uw paard hebt verkocht naar het buitenland en u wilt hem of haar zelf weg brengen dan is dit volgens de wet commercieel vervoer en dient u te beschikken over verschillende vergunningen. Verder blijft een TRACES ook bij niet commercieel vervoer verplicht als u het paard buiten Nederland vervoert.

TRACES voor een niet geregistreerd paard

De wet maakt een onderscheid in paarden met een stamboekpaspoort en een paspoort voor fok-, en gebruiksdieren. De certificering van paard met een stamboekpaspoort is zoals hiervoor besproken. Mocht uw paard een paspoort voor fok-, en gebruiksdieren hebben dan kunnen er bij het transport een hoop extra handelingen en kosten bij komen. Het is goed om te weten dat het onderscheid niet wordt gemaakt bij niet-commercieel transport.

Een stamboekpaspoort is altijd afgegeven door een erkende stamboekorganisatie. Daarbij moet het paard zijn opgenomen in de registratie van dit betreffende stamboek wat aantoonbaar is door de afstammingsgegevens die in het paspoort staan. Verder worden paspoorten die zijn uitgegeven door de FEI ook gezien als stamboekpaspoort.

Een paspoort voor fok- en gebruiksdieren is onder andere te herkennen aan het ontbreken van een afstamming. Zo kan een paspoort bijvoorbeeld wel zijn uitgegeven door een erkende stamboekvereniging maar zonder een afstamming. In dat geval betreft het een zogenaamd ‘blanco’ paspoort en is het paard voor de wet een fok-, en gebruiksdier. Indien een Nederlands paardenpaspoort is uitgegeven door de KNHS of het voormalig Productschap Vee, Vlees en Eieren, dan wordt het paard per definitie gezien als een fok-, en gebruiksdier.

In de praktijk zal een eigenaar van een fok- en gebruiksdier hier geen hinder van ondervinden en ook niet tijdens het transport, zolang dit niet-commercieel transport is. Bij commercieel transport is dit een heel ander verhaal. Dan is er namelijk de plicht om voorafgaand een routeplan te maken inclusief een journaal. Dit journaal dient na afloop van het transport samen met de GPS gegevens van de betreffende auto te worden ingestuurd naar de NVWA. Zij vergelijken de GPS gegevens met het journaal en indien hier afwijking in zit kan de transporteur hiervoor worden beboet. Commercieel transport van een fok-, en gebruikspaard kan dus ook enkel worden uitgevoerd met een auto die aanvullend gekeurd is en voorzien is van een zogenaamd navigatiesysteem (GPS). Daarnaast moet het voertuig ook beschikken over een temperatuur registratiesysteem die een notificatie geeft bij temperaturen onder de 5 °en boven de 30 °C. Verder zijn er eisen aan de maximale tijden dat een paard mag worden vervoerd en zit er een minimum aan het aantal uren dat er moet worden gerust. Deze rusten moeten minimaal 24 uur duren en kunnen alleen worden gehouden bij een geregistreerde en erkende stal.

Zwitserland, Noorwegen en Verenigd Koninkrijk

Zowel Zwitserland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk zijn wel onderdeel van Europa maar niet (langer) lid van de Europese Unie. Zwitserland en Noorwegen zijn de zogenaamde EVA landen. Ook hiervoor zal er een TRACES certificaat moeten worden opgemaakt voor het vertrek. De EU heeft dit afgesproken met de EVA landen en tevens worden andere EU landen doorkruist op weg naar de bestemming. Voor deze landen zijn er geen verdere eisen voor aanvullende gezondheidsdocumenten. Wel zijn douanehandelingen noodzakelijk voor de uitvoer uit de Europese Unie en de invoer in Zwitserland of Noorwegen. Hier gaan wij verder op in, in het artikel Paardentransport naar Noorwegen, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is na de Brexit niet langer onderdeel van de Europese Unie. Daarmee zijn zij ook geen onderdeel meer van de douane unie en kwam er een eind aan het vrije verkeer van goederen en diensten. Praktisch betekend dit dat ieder land afzonderlijk afspraken moet maken met het VK en dit is vastgelegd in een bindend certificaat. Dit document beschrijft de garanties die Nederland geeft aan het bestemmingsland, in dit geval het VK. Hierin kan bijvoorbeeld staan welke dierziekten kunnen worden uitgesloten en hoe, door bijvoorbeeld bloedtesten of omdat bepaalde ziektes überhaupt niet in Nederland voorkomen. Per paard wordt er op basis van deze afspraken een gezondheidscertificaat opgesteld waarbij alle eisen worden nagelopen en gecheckt. Indien het paard vanuit Nederland met de boot naar het VK reist, is een TRACES certificaat niet nodig. Wanneer de reis via bijvoorbeeld België of Frankrijk verloopt is dit wel noodzakelijk. Ook in het geval van het VK zijn er douanehandelingen noodzakelijk omdat het paard moet worden uitgevoerd uit de EU en ingevoerd in het VK. Meer hierover in het artikel Paardentransport naar Noorwegen, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk.

Heeft u het antwoord niet gevonden, of twijfelt u wat op uw situatie van toepassing is? Neem contact met ons op zodat wij u alsnog van een antwoord kunnen voorzien. Wellicht werken wij uw vraag uit en stellen wij het antwoord beschikbaar op onze website.

Horse & Transport is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortkomen uit bovenstaande tekst.